top of page

Vi är specialister på PVC

Tiden för underhållkrävande träfönster är över, nu är det PVC som gäller inom all nyproduktion och genomtänkta renoveringar. Fönster och dörrar tillverkade i PVC är helt enkelt överlägsna. Skillnaden mellan de PVC och trä är i viss mån
utseende, men det den största skillnaden är priset och garantitiden.


Ett PVC fönster med bättre U-värde än aluminium kostar ofta hälften med en garanti på hela 25 år. Ett träfönster har underhållsintervall på ca 5 år och är inte underhållsfritt även om man klär det med aluminium. Dessutom är aluminium helt olämpliga i kustnära miljöer på grund korrosion.

Lägre U-värde

PVC har många fördelar

Lägre pris
Längre hållbarhet
Läs mer om PVC via denna knapp 
Längre garantier
Underhållsfrihet
bottom of page