top of page

KVALITÉ & GARANTIER

Vår målsättning är att alltid ge våra kunder underhållsfrihet och trygghet genom våra projekt. Därför tummar vi aldrig på kvaliten i våra produkter eller utförandearbete. Det samma gäller kundservice och tillmötesgående.

Våra underleverantörer utgörs av branschen ledande aktörer med absolut högsta kvalitet inom produktion och säkerhet. Samtliga våra partners är certifierade inom kvalitetssystem ISO 9001 samt miljöledningssystem ISO 14000 

PVC

Vi säljer uteslutande fönster och dörrar av PVC och aluminum-profiler från världledande Tyska Schüco, alltid med 25 års garanti

GLAS

Vi säljer uteslutande fönster och dörrar med glaskassetter från världsledande Saint Gobain, alltid med 10 års garanti.

MEKANIK

Våra fönster och dörrar är som standard utrustade med mekanik och beslag från Wink Haus med 10 års garanti.

Garantivillkor

1. Polstar Sweden AB som leverantör av fönster, dörrar och fasadpartier i PVC och aluminium ger garanti på tillverkade produkter enligt följande:

- för profiler i PVC fönster:  25 års garanti

- för aluminium profiler, glaskassetter och övriga mekaniska delar 10  års garanti

 

2. Reklamation skall lämnas skriftligen

 

3. Garantitiden räknas slutbetalningsdag.

 

4. Fullgjord betalning av produkten är ett villkor för granskning av reklamationsansökan.

 

5. Vid felaktig reklamation kommer kunden att belastas för serviceteknikers resekostnader samt arbetstid.

 

6. Montering skall utföras enligt producentens anvisningar eller gällande norm.

 

7. Garantin omfattar inte fel som orsakats av:

- produkten används på ett sätt den inte är avsedd för

- felaktigt underhåll eller brist på underhåll

- felaktig skötsel och justering

- yttre påverka ( kemikalier, eld o.s.v. )

- konstruktionsförändringar eller reparationer utförda av obehöriga personer

- felaktig montering som konstateras av Polstars personal

- mekaniska skador som uppstått under leverans

- felaktig ventilation i utrymmet

- naturkatastrof

 

8. Polstar avgör på vilket sätt felet ska avhjälpas

 

9. Kunden åtar sig att kontrollera kvalitet och kvantitet i samband med leverans inom ramen för synliga fel. Till synliga fel inräknas följande brister: mått, uppdelning, kulör samt mekaniska skador på varan såsom repor sprickor o.s.v. Om kunden trots synliga fel bestämmer sig för montering av den bristfälliga produkten, förlorar kunden rätten till reklamation och anspråk p.g.a. andra skador orsakade av den felaktiga produkten.

 

10.Polstar förbehåller sig rätten att besluta om ansvar i fråga om varans skador och samtidigt ger sitt samtycke till att överlämna ärendet till oberoende expert ellerföretag som godkännes av båda parter samt att respektera resultatet från expertundersökningen. Kostnaden för expertundersökning skall bestridas av den part mot vilken utlåtandet avgivits.

 

11. Företagets ansvar begränsas till återbetalning av den sålda varans värde. Företaget ansvarar inte för övriga omkostnader som uppstått p.g.a. produktskadan.

 

12 Garantin gäller i landet där Polstar säljer sina produkter.

 

ANVISNINGAR FÖR SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

För att fönster och dörrar skall fungera tillfredställande fodras att man gör följande minst en gång per år:

- beslagsättningar skall kontrolleras regelbundet. Alla detaljer ska vara fastskruvade.

- alla rörliga delar samt förseglingar av beslag ska smörjas eller oljas.

- för rengöring och underhåll skall man använda enbart rengöringsmedel som inte påverkar korrosionsskyddet på beslagsdelar

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

- efter montering skall skyddsfolien tas bort, dock senast efter 3 månader

- frätande medel, lösningsmedel eller medel som kan göra repor på fönsterglas och profiler får ej användas.

- fönster får inte målas med färg eller lack.

- all sorts smuts, särskilt rost, sot eller murbruk skall tas bort omedelbart.

- avrinningsöppningar som finns i nedre del av fönsterkarms yttre sida får aldrig byggas för.

- låsets rörliga delar skall smörjas med tekniskt vaselin minst en gång om året för att bibehålla funktion

bottom of page