top of page

MILJÖ

PVC fönster är även ett bättre miljöval

PVC är helt återvinningsbart och ett mycket bra miljövänligt val. Man maler lätt ner det och gör nya produkter av resterna, ca 60 % av materialet i i våra PVC fönster är återvunnet.


Aluminium är förvisso en kretsloppsmetall som till stor del återvinns dock är smältning och gjutning den stora miljöboven.


Totalt krävs nästan 10 000 kWh fossilbränsle och dessutom nära 19 000 kWh elkraft för att framställa ett ton aluminium. Problem med aluminium är den höga energiåtgången och miljöproblemen som följer med denna hantering.


2004 sammanställde EU-kommissionen sin rapport kring PVC. Den
innehöll bland annat en livscykelanalys för PVC-fönster. Analysen
visade att det förvisso gick åt mer energi för att producera PVC-fönster
än träfönster, men att denna energi till stor del stannade kvar i
konstruktionen. Man kom också fram till att utsläppen av skadliga
ämnen från produktionen var noterbart låga, delvis som en konsekvens
av att man inte behöver behandla PVC-profiler med ytskydd, lack eller
färg. Slutsatsen var att PVC-profiler har en låg miljöpåverkan så länge
de tas om hand och återvinns efter användning.

Läs mer om PVC via denna knapp 
bottom of page