top of page

FÖRETAGET

Tryggt, snabbt och smidigt. Stora som små projekt

Polstar Sweden startade 2009 med egen fabrik för produktion av PVC fönster.

Vi använder uteslutande Schücos omfattande profilsystem i vår produktion och glaskassetter från Saint Gobain vilka är de absolut största tillverkarna i branschen.

Vi lagerhåller inte fönster, fönsterdörrar eller fasadpartier, vi specialtillverkar alla produkter efter kundens mått och behov av egenskaper. Detta gör att vi kan hålla ner våra kostnader genom att helt eliminera lagerhållning. 

Vi utför stora och små fönsterprojekt med egen personal över hela landet, allt ifrån områden inom miljonprogrammen, till små bostadsrättsföreningar.


Vi använder oss alltid av egna kunniga montörer vilket gör att vi ytterligare kan hålla ner kostnaden och erbjuda högsta kvalité till mycket konkurrenskraftig projekt-kostnad. Vi vet vad som är viktigt och det gör oss till en uppskattad leverantör med mycket goda referenser.

Kunskap & Erfarenhet

Vi utför fönsterprojekt med egen personal som alla har utbildning och erfarenhet av fönsterproduktion i vår slutmonteringsanläggning, vilket borgar för högsta kvalitet även när det gäller montagearbetet.


Vår montagekapacitet anpassas efter projektets storlek och behov för snabba smidiga installationer.


Arbetet sker oftast inifrån boendeytan med målsättning att störa de boende i minsta möjliga utsträckning. De boende informeras alltid om vad som skall göras och när vi utför arbetet. För trygghet finns alltid en arbetsledare på plats
som kan rådfrågas i alla spörsmål.

Projektansvar från start till mål

Huvudanledningarna för att byta fönster är minskad
energiförbrukning, bättre värmeisolering och minskat
underhållsbehov.

 

Oavsett vilken anledning som ligger närmast hjärtat är Polstar din partner. Polstar tar ansvar för hela kedjan. Från mätning, tillverkning och anpassning, till montering och besiktning.


Att byta fönster i ett flerfamiljshus är en omfattande process. Vi tar ansvar för hela projekt. Kundens önskemål och de boendes

bottom of page