top of page

SVERIGE BEHÖVER NYA FÖNSTER!

Behovet av fönsteråtgärder är mycket stort

Under de närmaste åren kommer mellan 500 000 och 1 300 000 lägenheter i flerbostadshus, att behöva åtgärda fönster. Framför allt inom rekordårens bostadsbestånd (1961–1975) enligt Boverkets utredning.

Intervall för fönsterbyte är 35 år och detta gäller både trä-och aluminium-fönster. För hus byggda 1961–1975 beräknas det akuta behovet av byte till bättre fönster beröra minst 750 000 lägenheter.


Renovering räcker inte

En professionell fönsterrenovering kostar mycket pengar och har en hållbarhet av 3 år sen är det dags igen. Att renovera fönster som är över 20 år är inte ekonomiskt försvarbart inom landets normala bostadsbestånd.


Byte till moderna energismarta fönster och dörrar med högt U värde är en
mycket bättre investering.

Nya fönster och dörrar
sparar energi

Man kan spara mycket energiförbrukning genom att se till att ingen värme läcker ut genom fönster och dörrar. Med vanliga, äldre tvåglasfönster läcker cirka 35% av värmen ut genom fönstren.

 

Att nya fönster med modern teknik har en stor energibesparande effekt är enkelt att räkna ut.


Väsentligt för hur energieffektivt ett fönster är beror på fönstermodell och typ av glas (ett, två eller tre) och eventuella gasfyllningar mellan glasen. Avgörande är dock att fönstrets bågar ha högsta isoleringsklass och naturligtvis att de monteras rätt med absolut isoleringen till fasadvägg.

 

Det vanligaste måttet för att utläsa energieffektiviteten hos fönster,
dörrar eller takfönster är u-värdet. En tumregel är, ju lägre u-värde
desto mer energieffektivt.

Med Polstar som leverantör av ”nyckelfärdiga” fönster och dörrprojekt kan ni förvänta er ansvar och helhetstänkande. Vi ser det som en självklarhet att ni tryggt lämnar över ansvaret för ert projekt och vi lämnar åter objektet färdigställt och klart. Vi sköter hela kedjan från mätning till servicegaranti.


Vår erfarenhet med projekt inom stora bostadsbolag är ovärderlig när det gäller kontakt och service till de boende under pågående projekt vilket ger beställaren trygghet, säkerhet och bekvämlighet.


Varje projekt inleds med en besiktning av fastigheten, vilket är grunden till vårt förslag och offert. Vi lämnar alltid fast pris på produktion med installation. Antal fönster och dörrar beräknas enkelt i stycktal, vilket ger kunden 100% kontroll på projektkostnaden utan överraskningar. Innan projektet är det vanligt att vi gör ett arbetsprov, vi installerar helt enkelt en provlägenhet i syfte att visa upp det förväntade resultat och installationsmetod. 


Projektet, stort som smått, inleds med en nogrann mätning, vilket är fabrikens produktionsunderlag. Efter cirka 3 veckor levereras fönster och dörrar till arbetsplatsen med arbetsledning på plats. Enkelt, smidigt och tryggt.

Polstars affärsmodell är enkel
Totalansvar till fast pris med högsta kvalitet.

bottom of page